ivan put

fotograag in Brussel

Maand: juni, 2017

La Tenace

La Tenace (88) is een Drijvend Forum voor Experimentele Zaken van Diverse Aard : muziek, film, theater… Gerda of  Madame België (64), kocht La Tenace in Clabecq,  lapte haar op in Antwerpen en la Tenace ligt nu aan de materialenkaai.  Gerda wil de kaaien van antwerpen, brussel en Charleroi verbinden door kansen te geven aan beginnende artiesten  en ze met mekaar in contact te brengen.In Brussel zouden er meer plaatsen moeten zijn voor passageschepen met een activiteit.  Nog tot 2 juli aan de quai des matériaux. Meer info op Boottenace.wordpress.com. Chou de Bruxelles in Bruzz

family shot

Monsieur Marc

Monsieur Marc (77,5) is ingenieur op rust en een rasechte ket. Eens ingenieur altijd ingenieur. Hij heeft net in de Brico een waterpas en ander materiaal gekocht om op de muur van een vriend een rechte lijn te trekken zodat de schilderwerken vlekkeloos zouden verlopen. Het schrijnend tekort aan betaalbare huisvesting is hét probleem van Brussel volgens monsieur Marc. Chou de Bruxelles in Bruzz

Zweet het eens uit

Jean-Marie Binst eindigt in zijn sauna-interviews in schoonheid met Els Ampe. “Mandaten zijn een manier om mensen aan zich te binden en braaf te houden”. In Bruzz